Nyomtatott sajtó


 A Hét 
közéleti és kulturális kritikai lap
http://www.ahet.ro
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 A Polgár-Társ Alapítvány kiadványai 
http://www.epce.ro/publichu.htm
Kapcsolódik: Csíkszereda | Hargita megye

 A romániai magyar sajtó 1989 után [adatbank]
http://kuszalik2.adatbank.transindex.ro

 Adevarul de Arad 
http://adevarul.arad.ro
Kapcsolódik: Arad | Arad megye

 Amint vagyok 
a krasznamihályfalvi ref. egyházközség ifjúsági lapja
http://www.geocities.com/amintvagyok
Kapcsolódik: Krasznamihályfalva | Szatmár megye

 Analog TV 
http://www.analogtv.ro
Kapcsolódik: Temesvár | Temes megye

 Árkád 
http://www.arkad.ro
Kapcsolódik: Zilah | Szilágy megye

 Az Út 
teológiai folyóirat
http://proteo.cj.edu.ro/ut/
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Banat Business 
http://www.banatbusiness.ro
Kapcsolódik: Temesvár | Temes megye

 Bányavidéki Új Szó 
Máramaros megyei hetilap
http://www.hhrf.org/busz
Kapcsolódik: Nagybánya | Máramaros megye

 Bihari Napló 
http://digital.inform.hu/bihn/index.asp
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Bihari Napló nagyváradi napilap archívum 
2003-ig
http://www.hhrf.org/biharinaplo
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Biharország folyóirat 
http://www.biharmegye.ro/
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Brassói Lapok 
http://www.brasso.ro/bl
Kapcsolódik: Brassó | Brassó megye

 Brutarul 
malom-, pék-, sütő- és cukrászipari folyóirat
http://brutarul.ro/index_files/index_hu.htm
Kapcsolódik: Székelyudvarhely | Hargita megye

 Buna Ziua Ardeal 
http://www.bza.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Buna Ziua Brasov 
http://www.bzb.ro
Kapcsolódik: Brassó | Brassó megye

 Catholic.ro 
hírportál
http://www.catholic.ro

 Cimbora 
Szórakoztató irodalmi-kulturális folyóirat 10-15 éves diákoknak
http://www.cimbora.net/
Kapcsolódik: Sepsiszentgyörgy | Kovászna megye

 Civilfórum 
civil társadalmi lap
http://www.transindex.ro/civilforum
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Crisana 
soviniszta napilap
http://www.crisana.ro
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Csigalépcső 
ifjúsági folyóirat
http://www.sepsiszentgyorgy.info/csigalepcso/
Kapcsolódik: Sepsiszentgyörgy | Kovászna megye

 Csíki Hírlap 
http://www.csikihirlap.ro
Kapcsolódik: Csíkszereda | Hargita megye

 Csíksomlyó Magazin 
http://www.csiksomlyomagazin.ro/
Kapcsolódik: Csíksomlyó

 Dacia Jurnal 
http://www.daciajurnal.ro
Kapcsolódik: Brassó | Brassó megye

 Darázsfészek 
a Sapientia-EMTE diákjainak lapja
http://www.darazsfeszek.as.ro

 Divers 
a romániai nemzeti kisebségekkel foglalkozó lap
http://www.divers.ro
Kapcsolódik: Bukarest

 Eklézsia 
a Krónika ökumenikus, vallási és hitéleti melléklete
http://www.catholic.ro/eklezsia
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Ellenpontok 
egykori erdélyi szamizdat folyóirat
http://www.filatelia.wtcsites.com/Ellenpontok.htm
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Előre 
Gáspárik Attila és Salamon Márton László könyöklőblogja
http://elore.maszol.ro/index.php

 Erdélyi Figyelő-Transylvanian Monitor 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szemléje
http://www.emnt.org/index_en.htm

 Erdélyi Gazdaévkönyv 
http://www.gazdaevkonyv.ro/
Kapcsolódik: Hargita megye

 Erdélyi Gyopár  
természetjárás, honismeret és környezetvédelem
http://www.rejtekhely.ro/gyopar.php
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940 - 1989 [adatbank]
http://kuszalik1.adatbank.transindex.ro

 Erdélyi Művészet 
képzőművészeti folyóirat
http://www.erdelyimuveszet.ro
Kapcsolódik: Székelyudvarhely | Hargita megye

 Erdélyi Napló 
polgári hetilap
http://www.hhrf.org/erdelyinaplo
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Erdélyi Nimród  
természetvédelmi magazin
http://www.erdelyinimrod.ro
Kapcsolódik: Székelyudvarhely | Hargita megye

 Erdélyi Riport 
http://www.riport.ro
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Erdélyi Társadalom 
szociológiai szakfolyóirat
http://erdelyitarsadalom.adatbank.transindex.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Erdővidék 
regionális hetilap
http://www.evidek.ro/
Kapcsolódik: Barót | Kovászna megye

 Eristikon 
filozófiai diákfolyóirat
http://hiphi.ubbcluj.ro/eristikon
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Ernyő - Umbel 
Magyar-angol közéleti kulturális szemle
http://www.hhrf.org/ernyo
Kapcsolódik: Sepsiszentgyörgy | Kovászna megye

 ÉSZ - Érted Szól 
a Temesvári Magyar Diákszervezet Információs Lapja
http://www.tmd.ro/esz
Kapcsolódik: Temesvár | Temes megye

 Europa Nova 
temesvári rádió és televízió
http://www.novatm.ro
Kapcsolódik: Temesvár | Temes megye

 Europa Nova Televízió és Rádió 
http://www.novatm.ro
Kapcsolódik: Temesvár | Temes megye

 Európai Idő 
http://www.e-ido.com
Kapcsolódik: Sepsiszentgyörgy | Kovászna megye

 FG - Fiatal vagyok és gondolkodom 
a Vasárnap katolikus hetilap fóruma
http://fiatalgondolkodok.blogspot.ro/
Kapcsolódik: Kolozs | Kolozs megye

 FIRKA – Fizika, InfoRmatika, Kémia Alapok 
http://www.emt.ro/hu/tevekenysegeink/kiadvanyok_periodikak/firka.php
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Firkász 
a Bethlen Gábor Kollégium diáklapja
http://www.vilaghirnev.net/firkasz.html
Kapcsolódik: Nagyenyed | Fehér megye

 Focus Vest 
http://www.focusvest.ro/index1.shtml
Kapcsolódik: Temesvár | Temes megye

 Forgószínpad 
színházművészeti lap
http://www.vilaghirnev.ro/forgoszinpad.html

 Freestyle Magazin 
http://freestyleoradea.uw.hu
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Frissen Festve 
a Krónika Ifjúsági melléklete (archívum 2001-től 2002-ig)
http://www.metszes.hu/honlapok/ffestve
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Gastromedia 
vendéglátóipari folyóirat
http://www.gastromedia.ro/?lang=hu
Kapcsolódik: Székelyudvarhely | Hargita megye

 Gazdaélet 
http://www.gazdaelet.ro
Kapcsolódik: Székelyudvarhely | Hargita megye

 Gazeta de Hunedoara 
http://www.gazetadehunedoara.ro
Kapcsolódik: Déva | Hunyad megye

 Glasul Maramuresului 
http://www.glasulmaramuresului.ro
Kapcsolódik: Nagybánya | Máramaros megye

 Graiul Maramuresului 
http://www.graiul.ro
Kapcsolódik: Nagybánya | Máramaros megye

 Gutinmelléki Friss Újság 
http://www.frissujsag.com
Kapcsolódik: Nagybánya | Máramaros megye

 Gyergyói Infó 
http://gyergyoi.info
Kapcsolódik: Gyergyószentmiklós | Hargita megye

 Gyergyói Kisújság 
http://www.kisujsag.ro
Kapcsolódik: Gyergyószentmiklós | Hargita megye

 Harangszó 
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület gyülekezeti lapja
http://www.kiralyhagomellek.ro/harangszo.htm
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Hargita Népe 
http://www.hhrf.org/hargitanepe
Kapcsolódik: Csíkszereda | Hargita megye

 Háromszék 
http://www.3szek.ro
Kapcsolódik: Sepsiszentgyörgy | Kovászna megye

 Helikon 
irodalmi folyóirat
http://www.helikon.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Hermannstaedter Zeitung 
német nyelvű hetilap
http://www.hermannstaedter.ro
Kapcsolódik: Nagyszeben | Szeben megye

 Hétfalu havilap 
független művelődési és helytörténeti havilap
http://www.hetfalu.ro/lapok/22_h.html
Kapcsolódik: Négyfalu | Brassó megye

 Heti Új Szó 
http://www.hhrf.org/hetiujszo
Kapcsolódik: Temesvár | Temes megye

 HHRF.org 
számos határon túli lap internetes tárhelyének biztosítója
http://www.hhrf.org

 Hunedoreanul 
http://www.hunedoreanul.ro
Kapcsolódik: Déva | Hunyad megye

 Hunyad megyei Hírmondó 
http://www.vilaghirnev.net/hirm.html
Kapcsolódik: Déva | Hunyad megye

 Hunyad Megyei Hírmondó 
http://www.hunyadmegyeihirmondo.ro/

 Igehirdető 
az Erdélyi Református Egyházkerület folyóirata
http://www.reformatus.ro/igehirdeto/igehirdeto.htm
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Informatia Cluj 
http://informatia.dntcj.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Informatia de Vest 
http://www.informatiadevest.ro
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Irodalmi Jelen 
a Nyugati Jelen melléklete
http://www.ij.nyugatijelen.com
Kapcsolódik: Arad | Arad megye

 Jurnalul de Dimineata 
http://www.jdd.ro
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Jurnalul de Transilvania 
http://www.jurnaluldetransilvania.ro
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Jurnalul Sighisorean 
http://www.sighisoara.com/jsr/
Kapcsolódik: Segesvár | Maros megye

 Kalotaszeg 
Kulturális Közéleti Havilap
http://www.vilaghirnev.net/kal53.html
Kapcsolódik: Bánffyhunyad | Kolozs megye

 Kalotaszentkirály Község Híradója 
http://sancraiu.ro/hu/kiadvanyaink/kiadvanyaink.kozseghiradoja.htm
Kapcsolódik: Kalotaszentkirály | Kolozs megye

 KELendő 
http://rocateo.ubbcluj.ro/~rsz256/kel/index.html
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Keresztalja 
katolikus hetilap
http://www.keresztalja.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Keresztény Magvető 
az Erdélyi Unitárius Egyház folyóirata
http://kermagv.unitarius.com/
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Keresztény Szó  
katolikus kulturális havilap
http://www.keresztenyszo.katolikhos.ro/
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Korunk 
kulturális havilap
http://www.korunk.org
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Korunk archívum 
http://www.hhrf.org/korunk/index.htm
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Kotta Nélkül 
a kolozsvári Báthory István Líceum diáklapja
http://www.bathory.ro/view/index.php?go=7
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Krisztus Világossága 
http://krisztusvilagossaga.catholic.ro
Kapcsolódik: Tusnádfürdő | Hargita megye

 Krónika 
országos napilap
http://www.kronika.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Közbirtokossági Hírvivő 
székelyföldi erdőtulajdonosok lapja
http://www.hhrf.org/hirvivo
Kapcsolódik: Kézdivásárhely | Kovászna megye

 Központ Hetilap 
http://www.kozpont.ro
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Láng 
unitárius teológiai hallgatók lapja
http://www.unitarian.ro/lang/

 Látó  
szépirodalmi folyóirat
http://www.lato.ro
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Magnifier 
a Partiumi Keresztény Egyetem hallgatóinak angol nyelvû lapja
http://gportal.hu/portal/magnifier/
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Magyar Kisebbség 
nemzetpolitikai szemle
http://www.hhrf.org/magyarkisebbseg
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Magyar Közélet 
archívum
http://www.hhrf.org/mk
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Maroshévízi Hírlap 
http://hirlap.marosheviz.info/
Kapcsolódik: Maroshévíz | Hargita megye

 ME.dok 
médiatudományi szakfolyóirat
http://www.medok.ro/
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 MégIS 
gyulafehérvári kispapok folyóirata
http://www.hhrf.org/gyrke/megis
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 Megyeháza 
a Hargita Megyei Önkormányzat havonta megjelenő tájékoztatója
http:// www.cchr.ro/ci/mh/mh.html
Kapcsolódik: Csíkszereda | Hargita megye

 Mezőfényi Napló 
http://www.telecentru.ro/foieni
Kapcsolódik: Mezőfény | Szatmár megye

 Moldvai Magyarság 
http://erdely.com/moldvaimagyarsag.php
Kapcsolódik: Csíkszereda | Hargita megye

 Monitorul de Cluj 
http://www.monitorulcj.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Monitorul de Sibiu 
http://www.monitorulcj.ro/sibiu
Kapcsolódik: Nagyszeben | Szeben megye

 Monitorul Mediului 
természetvédelmi lap
http://www.greenagenda.org/mm
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Műszaki Szemle 
negyedévente megjelenő tudományos cikkeket tartalmazó kiadvány
http://www.emt.ro/hu/tevekenysegeink/kiadvanyok_periodikak/muszaki_sze mle.php
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Művelődés 
közművelődési folyóirat
http://www.muvelodes.net
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Művelődés archívum 
http://www.muvelodes.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Nádi Suttogó 
Szépvíz község havilapja
http://www.szepviz.eu/phpPages.php?pageID=474&CategoryID=871&AOfTempla te=00552
Kapcsolódik: Csíkszépvíz | Hargita megye

 Napsugár és Szivárvány gyermeklapok 
http://www.napsugar.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Népújság 
http://www.e-nepujsag.ro
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Nicolaos 
görögkatolis egyházi lap
nicolaos.ro
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Nőileg 
Az erdélyi nők magazinja
http://www.noileg.ro/
Kapcsolódik: Székelyudvarhely | Hargita megye

 Nyitott Műhely 
képzőművészeti folyóirat
http://www.hargitavisualart.ro/Folyoirat/introfolym.htm
Kapcsolódik: Csíkszereda | Hargita megye

 Nyugati Jelen 
http://www.nyugatijelen.com
Kapcsolódik: Arad | Arad megye

 Observator Aradean 
http://www.observator.info
Kapcsolódik: Arad | Arad megye

 Perspektíva 
a Kolozsvári Magyar Diákszövetség hetilapja
http://perspektiva.co.cc/
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Piros Okos 
túlélőfüzet egyetemi is főiskolai hallgatóknak
http://www.rmdsz.ro/pirosokos

 Pitypang Hírlevél 
az erdélyi zöld szervezetek hírlevele
http://www.ngo.ro/pitypang/

 Polgári Élet 
http://www.polgarielet.ro
Kapcsolódik: Székelyudvarhely | Hargita megye

 Pro Tv - Brassó 
http://www.protvbv.ro
Kapcsolódik: Brassó | Brassó megye

 Provincia 
politikai és közéleti havilap
http://www.provincia.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Pulzus Marosvásárhely 
gazdasági hetilap
http://www.topnet.ro/pulzus
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Punctul 
hetilap
http://www.punctul.ro
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Quo Vadis 
Kolozsvári Protestáns Teológusok Lapja
http://proteo.cj.edu.ro/quovadis
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Református Nevelés 
a Romániai Református Pedagógiai Intézet internetes újságja
http://www.reformatus.ro/refneveles/refneveles.htm
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Reggeli Újság 
http://www.reggeliujsag.ro
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Romániai Magyar Nyelvű Helyi és Regionális Lapkiadók Egyesülete 
http://www.lapkiadok.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Sapienti Sat!elit 
a Csíkszeredai EMTE diáklapja
http://www.sapientia.siculorum.ro/www/sasamain.htm
Kapcsolódik: Csíkszereda | Hargita megye

 Siebenbürger.de 
online újság
http://www.siebenbuerger.de

 Sóvidék Kulturális Folyóirat 
http://www.prosovidek.ro/
Kapcsolódik: Szováta | Maros megye

 Studia Theologica Transsylvaniensia 
a Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Fõiskola teológiai folyóirata
http://www.hhrf.org/sis/studia.html
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 Sulisokk 
http://sulisokk.ro/
Kapcsolódik: Székelyudvarhely | Hargita megye

 Szabadság 
http://www.szabadsag.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Szakykuk@c 
http://www.unicornis.ro/laptar.htm
Kapcsolódik: Gyergyószentmiklós | Hargita megye

 Szalontai Napló 
http://www.jurnalsalontan.go.ro/
Kapcsolódik: Nagyszalonta | Bihar megye

 Szászrégen és Vidéke  
http://regen-videke.home.ro
Kapcsolódik: Szászrégen | Maros megye

 Szatmári Friss Újság 
http://digital.frissujsag.ro
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Szatmári Friss Újság archívum 
2004-ig
http://www.hhrf.org/frissujsag/friss/index.php
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Szatmári Magyar Hírlap 
http://www.hirlap.ro/mh
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Szebeni Újság 
http://www.oferta.ro/szebeni/szebeni_ujsag.php
Kapcsolódik: Nagyszeben | Szeben megye

 Székely Hírmondó 
Kovászna megyei hetilap (Kézdivásárhely/Sepsiszentgyörgy)
http://www.szekelyhirmondo.ro
Kapcsolódik: Kovászna megye

 Székely Hírmondó archívum 
2002-ig
http://www.hhrf.org/szekelyhirmondo/archivum.htm
Kapcsolódik: Kézdivásárhely | Kovászna megye

 Székely Konyha 
a Hargita Népe és a Székely Hírmondó mellékleteként megjelenő gasztrolap
http://szekelykonyha.blogspot.hu/

 Székely Újság 
közéleti hetilap
http://www.szekelyujsag.ro/
Kapcsolódik: Kézdivásárhely | Kovászna megye

 Székelyföld kulturális folyóirat 
http://www.hargitakiado.ro
Kapcsolódik: Csíkszereda | Hargita megye

 Székelyföldi Közélet  
http://www.hhrf.org/szk
Kapcsolódik: Sepsiszentgyörgy | Kovászna megye

 Székelyföldi Régió Magazin 
http://www.regiomagazin.ro/
Kapcsolódik: Székelyudvarhely | Hargita megye

 Szigeti Turmix 
http://szigetiturmix.freeweb.hu
Kapcsolódik: Máramarossziget | Máramaros megye

 Szilágyság 
a Szilágy megyei RMDSZ közéleti hetilapja
http://www.hhrf.org/szilagysag
Kapcsolódik: Zilah | Szilágy megye

 Szövetségi figyelő 
az RMDSZ heti kiadványa
http://www.hhrf.org/rmdsz/szovetsegifigyelo/index.htm

 Tasnádi Tükör 
közéleti, családi lap
http://www.hhrf.org/tasnaditukor
Kapcsolódik: Tasnád | Szatmár megye

 Tintaszósz 
http://kolcsey.ro/index.php?option=com_content&view=section&layout=blo g&id=76&Itemid=23
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Transilvania Expres 
http://www.transilvaniaexpres.ro
Kapcsolódik: Brassó | Brassó megye

 Trianoni Szemle 
http://www.trianonportal.hu

 Tribuna 
http://www.tribuna.ro
Kapcsolódik: Nagyszeben | Szeben megye

 Tusványos Press 
a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor napilapja
http://balvanyos.gondola.hu/galeria.php?id=20
Kapcsolódik: Hargita megye

 Udvarhelyi Híradó 
http://www.uh.ro
Kapcsolódik: Székelyudvarhely | Hargita megye

 Udvarhelyszék 
regionális hetilap
http://www.hhrf.org/udvarhelyszek
Kapcsolódik: Székelyudvarhely | Hargita megye

 Új Idő 
képes magazin
http://www.hhrf.org/ujido
Kapcsolódik: Sepsiszentgyörgy | Kovászna megye

 Új Kelet 
http://www.ujkelet.ro
Kapcsolódik: Gyergyószentmiklós | Hargita megye

 Új Magyar Szó 
http://www.maszol.ro
Kapcsolódik: 

 Új Majomsziget 
http://www.iiruc.ro/nmd/ujsag/index.html
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Unitárius ösvény 
http://proteo.cj.edu.ro/unitarizmus
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Útjelző 
EKE Bánsági Osztályának ismertetője
http://www.ekeban.ro/utjelzo/index.html
Kapcsolódik: Temesvár | Temes megye

 Várad 
irodalmi, művészeti, társadalmi, tudományos folyóirat
http://www.varad.ro/
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Vásárhelyi Hírlap 
http://www.vasarhelyihirlap.ro/
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Vasárnap 
katolikus hetilap
http://www.vasarnap.katolikhos.ro/
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Üzenet 
a túrterebesi Római Katolikus Plébánia értesitője
http://www.hhrf.org/turterebes/uzenet/
Kapcsolódik: Túrterebes | Szatmár megye

 Ziarul de Mures 
http://www.ziaruldemures.ro
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Ziarul de Sibiu 
http://www.ziaruldesibiu.ro
Kapcsolódik: Nagyszeben | Szeben megye

 Örökségünk 
történelem, népélet, hagyomány
http://www.oroksegunk.ro
Kapcsolódik: Székelyudvarhely | Hargita megyeVissza

Új tételt ajánlok

Szerkeszti: Balázs D. Attila

szakmai vezető: BÁRDI Nándor, projektvezető: SZABÓ Ágnes
programozó: TROMBITÁS István, digitális vezető: GYÖRGYJAKAB Izabella
2004-2018 (C) Jakabffy Elemér Alapítvány, Transindex