Település honlapok » Régiók, kistérségek


  Csomád-Bálványos Natura 2000-es természetvédelmi terület 
http://www.csomad-balvanyos.ro
Kapcsolódik: Torja | Hargita megye

 Arad-Békés Regionális Információs Portál 
http://www.arad-bekes.ro/index_hu.html
Kapcsolódik: Arad | Arad megye

 Banat – TriplexConfinium hármashatár-térség 
http://www.btc-egtc.eu
Kapcsolódik: Temesvár | Temes megye

 Bánság 
http://www.banat.de

 Barcaság 
http://www.burzenland.de/
Kapcsolódik: Brassó megye

 Bihar Lap 
Biharország gyűjtőportálja
http://bihar.lap.hu
Kapcsolódik: Bihar megye

 Bihar–Hajdú-Bihar Eurorégió 
http://www.euroregio.hu
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Bihari Hegyköz 
Regionális Hírmondó
http://hegykozcsatar.lapunk.hu/
Kapcsolódik: Hegyközcsatár | Bihar megye

 Biharkutatás.hu 
http://biharkutatas.hu/

 Bogát Régió 
Bogát Fejlesztési Társulás
http://www.bogatregio.ro/
Kapcsolódik: Madéfalva | Hargita megye

 Brassó megye lapja 
http://brasso-megye.lap.hu
Kapcsolódik: Brassó megye

 Csomád - Bálványos kistérség 
www.eco-turism.ro

 Duna Körös Maros Tisza Eurorégió 
http://www.dkmt.net

 Erdély Lap 
http://erdely.lap.hu

 Erdély térképek–Országos Széchényi Könyvtár 
http://www.topomap.hu/oszk/hun/terkepek.htm

 Erdély történelmi esélye - infografika 
http://autonomia.neppart.eu/

 Erdélyi-szigethegység 
http://erdelyiszigethegyseg.lap.hu
Kapcsolódik: Kolozs megye

 Erdővidék honlapja 
Kovászna megye északnyugati része
http://www.erdovidek.home.ro
Kapcsolódik: Kovászna megye

 Erdővidék.ro 
a Gaál Mózes Közművelődési Egyesület erdővidéki honlapja
http://www.erdovidek.ro
Kapcsolódik: Kovászna megye

 Érmellék 
http://www.hhrf.org/ermellek
Kapcsolódik: Bihar megye

 Érmellék.eu 
http://www.ermellek.eu
Kapcsolódik: Bihar megye

 Északkelet-Hargita Kistérségi Társulás 
http://www.cchr.ro/ekhrkt/
Kapcsolódik: Gyergyóditró | Hargita megye

 Falu.ro 
NetKaláka
http://www.falu.ro

 Felcsík Kistérségi Társulás 
http://felcsik.ro/
Kapcsolódik: Csikkarcfalva | Hargita megye

 Gyimes lap 
http://gyimes.lap.hu
Kapcsolódik: Hargita megye

 Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás 
http://adiharghita.ro/
Kapcsolódik: Hargita megye

 Hargita megye demográfiai adatainak alakulása (1984-1999) 
Prof. Dr. Balla Árpád elemzése
http://meh.communio.hu/ao001213.htm
Kapcsolódik: Hargita megye

 Hargita megye honlapja 
turizmus, történelem, települések
http://www.cchr.ro/indexhu.html
Kapcsolódik: Hargita megye

 Hargita Megyéért Egyesület 
http://hargitamegyeert.ro/hu/
Kapcsolódik: Csíkszereda | Hargita megye

 Hargita-hegység 
http://www.hargitahegyseg.ro/
Kapcsolódik: Hargita megye

 Háromszék - Kovászna.net 
http://www.kovaszna.net
Kapcsolódik: Kovászna megye

 Háromszék Lap  
http://haromszek.lap.hu
Kapcsolódik: Kovászna megye

 Hétfalu 
barcasági csángó falvak
http://www.hetfalu.ro
Kapcsolódik: Brassó megye

 Homoród völgye 
http://www.homorodvalley.ro/index.shtml?mlx=HU-ONLY&set[140]=mlx-HU-ON LY&set[141]=mlx-hu-ONLY&set[144]=mlx-HU-ONLY
Kapcsolódik: Homoródszentmárton | Hargita megye

 info Kalotaszeg 
a Kós Károly Kulturális Egyesület honlapja
http://www.infokalotaszeg.ro
Kapcsolódik: Bánffyhunyad | Kolozs megye

 Kalotaszeg 
http://www.kalotaszeg.hu
Kapcsolódik: Kolozs megye

 Kalotaszeg Lap 
http://kalotaszeg.lap.hu
Kapcsolódik: Kolozs megye

 Kárpátok-Thermálrégió 
http://www.thermalcamera.hu

 Kászon 
http://www.kaszon.ro/hdc.html
Kapcsolódik: Kászonaltíz | Kovászna megye

 Kézdiszék.ro 
hírek, fórum, stb.
http://www.kezdiszek.ro/index.php
Kapcsolódik: Kovászna megye

 Kis-Küküllő Térségi Társulás 
http://www.szekelykapu.ro
Kapcsolódik: Erdőszentgyörgy | Maros megye

 Kolozs megyei címtár 
http://kolozs-megye.lap.hu
Kapcsolódik: Kolozs megye

 Kovászna megye 
http://www.cosys.ro/haromszek/
Kapcsolódik: Kovászna | Kovászna megye

 Kovászna.lap.hu 
http://kovaszna.lap.hu
Kapcsolódik: Kovászna | Kovászna megye

 Madarasi Hargita 
http://www.madarasihargita.hu/
Kapcsolódik: Hargita megye

 Magyar vármegyék lapja 
http://magyar-varmegyek.lap.hu

 Maros megye 
hivatalos bemutató honlapja
http://www.cjmures.ro/Prezentare/index.htm
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Maros Megye Lap 
címtár
http://www.maros-megye.lap.hu
Kapcsolódik: Maros megye

 Marosszék.ro 
http://www.marosszek.ro/
Kapcsolódik: Maros megye

 Mezőség 
http://mezoseg.com.ro
Kapcsolódik: Szamosújvár | Kolozs megye

 Mozgalom Székelyföld autonómiájáért  
Székelyföldért Társaság
http://supportszeklerland.hu/

 Nyárádmente 
http://nyarad.ro/
Kapcsolódik: Maros megye

 Orbán Balázs: A Székelyföld leírása 
http://mek.oszk.hu/04800/04804/html/index.html

 Partium lap 
http://partium.lap.hu
Kapcsolódik: Szatmár megye

 Partiumi Területi Kutatások Intézete 
http://ptki.partium.ro/
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Pécska-Battonya 
testvérvárosi honlap
http://www.pecskabattonya.eu
Kapcsolódik: Pécska | Arad megye

 Pogány-Havas kistérség 
http://www.poganyhavas.hu/
Kapcsolódik: Hargita megye

 Pro Regio Siculorum Egyesület 
http://www.proregio.ro/
Kapcsolódik: Sepsiszentgyörgy | Kovászna megye

 Rákosi Sáté Természetvédelmi Terület 
http://www.rakosisate.ro/
Kapcsolódik: Hargita megye

 Regiovest Szent László Kistérség 
http://www.szentlaszlokisterseg.home.ro
Kapcsolódik: Hargita megye

 Rika Kistérség 
http://www.rikaregio.ro
Kapcsolódik: Hargita megye

 Románia Lap 
http://romania.lap.hu

 Szatmár 
http://szatmar.lap.hu
Kapcsolódik: Szatmár megye

 Székelyföld Autonómia-statútuma 
http://gyattila.tripod.com/id8.html

 Székelyföldi Térségi Előretekintés - Foresight 
http://www.szeklerland-foresight.ro
Kapcsolódik: Hargita megye

 Székelykeresztúr kistérsége 
http://kisterseg.ro/
Kapcsolódik: Székelykeresztúr | Hargita megye

 Szeretlek Székelyföld.hu 
http://www.szeretlekszekelyfold.hu/

 Szilágy Lap 
http://szilagy.lap.hu
Kapcsolódik: Szilágy megye

 Szilágyság 
http://szilagysag.eloerdely.ro/
Kapcsolódik: Zilah | Szilágy megye

 Szórványportál 
székelyföldi megyék közösségépítő programja
http://www.szorvanyportal.ro

 SzövetségiRománia.ro 
http://szovetsegiromania.ro

 Temes.ro 
http://www.temes.ro/
Kapcsolódik: Temesvár | Temes megye

 Triplexregio.net 
a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió hírportálja
http://triplexregio.net/index.php

 Túrmenti Természetvédelmi Terület 
http://www.tur-info.ro
Kapcsolódik: Szatmár megye

 Udvarhely régió községei 
http://victorian.fortunecity.com/seurat/587/regio
Kapcsolódik: Székelyudvarhely | Hargita megye

 Vargyas Szoros Természetvédelmi Terület 
http://www.vargyasszoros.org/
Kapcsolódik: Kovászna megye

 Virtuális Arad 
a városról és a megyéről
http://www.virtualarad.net
Kapcsolódik: Arad | Arad megye

 Zászlók és címerek a Kárpát-medencében 
http://parizs.tripod.com/fotw/karpatok.html

 Zsil-völgye.ro 
http://www.zsil-volgye.ro/
Kapcsolódik: Lupény | Hunyad megyeVissza

Új tételt ajánlok

Szerkeszti: Balázs D. Attila

szakmai vezető: BÁRDI Nándor, projektvezető: SZABÓ Ágnes
programozó: TROMBITÁS István, digitális vezető: GYÖRGYJAKAB Izabella
2004-2019 (C) Jakabffy Elemér Alapítvány, Transindex