Egyházak » Római katolikus Barátok Temploma 
Nagyvárad-Olaszi Római Katolikus Plébánia
http://baratoktemploma.co.cc/
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Gyimesbükki Római Katolikus Plébánia 
http://gyimesiplebania.hupont.hu/
Kapcsolódik: Gyimesbükk | Bákó – Moldva megye

Püspökségek, szerzetesrendek, lovagrendek

 Erdélyi Ferencesek 
Szent István Rendtartomány
http://www.ofm.ro/

 Erdélyi Örmény Katolikus Ordináriátus 
(Apostoli Kormányzóság)
http://erdelyiormeny.uw.hu

 Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség 
http://ersekseg.ro/
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 Jezsuita Rend 
http://www.iezuiti.ro/limbi/index_hu.html

 Kaplonyi Barátok 
http://kaplonyibaratok.ro/
Kapcsolódik: Kaplony | Szatmár megye

 Minorita Rend 
Erdélyi és magyarországi rendtartomány
http://www.minorita.hu
Kapcsolódik: Arad | Arad megye

 Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye  
http://www.varad.org
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Szatmári Római Katolikus Egyházmegye 
http://www.szatmariegyhazmegye.ro
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Szent Gellért Lovagrend Márton Áron Erdélyi Tartománya 
http://www.tartomany.com
Kapcsolódik: Kovászna | Kovászna megye


Egyházközségi honlapok

 A máriaradnai bazilika 
Hivatalos honlap
http://www.mariaradna.com/hu/
Kapcsolódik: Máriaradna | Arad megye

 Catholic.ro 
római katolikus hírportál
http://www.catholic.ro

 Csíksomlyói Kegytemplom és Kolostor 
http://www.csiksomlyo.ro
Kapcsolódik: Csíksomlyó | Hargita megye

 Csíkszeredai Szent Ágoston Római Katolikus Egyházközség 
http://szentagoston.hhrf.org/
Kapcsolódik: Csíkszereda | Hargita megye

 Érkeserűi Szent Anna Római Katolikus Plébánia 
http:// erkeseru.catholic.ro
Kapcsolódik: Érkeserű | Bihar megye

 Gyergyószentmiklósi Római Katolikus Főesperesi Kerület 
http://www.gyfk.go.ro
Kapcsolódik: Gyergyószentmiklós | Hargita megye

 Kalazanci Szent József plébánia 
http://kalazanci.ro/
Kapcsolódik: Nagykároly | Szatmár megye

 Katolikus.ro 
Felelős kiadó: P. Böjte Csaba OFM
http://www.katolikus.ro

 Kis Szent Teréz Plébánia 
http://szentterez.ro
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Kolozsi Római Katolikus Plébánia 
http://kolozsiplebania.wordpress.com
Kapcsolódik: Kolozs | Kolozs megye

 Krisztus Király Plébánia 
http://www.krisztuskiraly.ro/
Kapcsolódik: Sepsiszentgyörgy | Kovászna megye

 Marosvásárhely-belvárosi Keresztelő Szt. János plébánia 
http://www.kszjplebania.as.ro
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Orgonajavítás.ro 
http://orgonajavitas.ro/

 Romániai Fatima Apostolátus 
http://fatimaapostolatus.home.ro/
Kapcsolódik: Nagykároly | Szatmár megye

 Sepsi-barcasági Főesperesség 
http://www.katolikussepsi.ro/
Kapcsolódik: Sepsiszentgyörgy | Kovászna megye

 Szabadfalvi (Freidorfi) Plébánia 
http://www.parohiafreidorf.cnet.ro
Kapcsolódik: Temesvár | Temes megye

 Szászrégeni Romai Katolikus Plébánia 
http://www.rkpregen.home.ro
Kapcsolódik: Szászrégen | Maros megye

 Székelykeresztúri Római Katolikus Plébánia 
szállás, programok, stb
http://www.szkplebania.cport.ro/
Kapcsolódik: Székelykeresztúr | Hargita megye

 Szent Antal plébánia 
http://www.angelfire.com/ms/mihaly/plebania.html
Kapcsolódik: Déva | Hunyad megye

 Szent István Plébánia 
http://www.szentistvanplebania.ro/
Kapcsolódik: Gyergyószentmiklós | Hargita megye

 Szent Kereszt Főplébánia 
http://www.hhrf.org/szentkereszt
Kapcsolódik: Csíkszereda | Hargita megye

 Szent Pál Katolikus Karizmatikus Közösség 
http://www.szentpal.ro
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Szt. Kozma és Damján Plébánia 
http://sztkd.go.ro
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye


Oktatási intézmények honlapjai

 Babes-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia Kar  
http://rocateo.ubbcluj.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum 
http://www.gerhardinum.ro
Kapcsolódik: Temesvár | Temes megye

 Gr. Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Líceumi Szeminárium 
http://www.hhrf.org/gyrke/majlath.html
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 Gróf Majláth Gusztáv Károly Teológiai Líceum 
http://www.gmgkliceum.ro/
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 Gyergyószentmiklósi Középiskolai Teológiai Oktatás 
http://gyki.8k.ro
Kapcsolódik: Gyergyószentmiklós | Hargita megye

 Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont 
http://hamjanos.ro
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség 
http://www.kel.ro
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Marosvásárhelyi Egyetemi és Főiskolai Lelkészség 
http://ma-fia.catholic.ro
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum 
http://romkatgimnmvhely.webnode.hu/
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Seminarium Incarnatae Sapientiae 
Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet
http://www.sis.uab.ro/
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum 
http://licromcat.ro/
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye


Társadalmi intézmények honlapjai

  "Szent József - a munkás" Katolikus Férfiak Szövetsége 
http://unumomnes.ro
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Boldog Scheffler János Központ 
A központ profilja a rászorulók (gyermekek és felnőttek, mozgássérültek, és egyéb szellemi, vagy fizikai fogyatékossággal élők) megsegítése, rehabilitálása és fejlesztése
http://bsjk.ro/
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Család.ro 
Családpasztorációs Központ
http://www.csalad.ro
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 Egymillió csillag a szegényekért 
a Caritas akciója
http://www.egymilliocsillag.ro/

 Erdélyi Katolikus Ifjúsági Pasztoráció 
http://www.ekip.ro/
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 Fiatalok a fiatalokért 
katolikus ifjúsági szervezet
http://www.fif.ma/
Kapcsolódik: Fogaras | Brassó megye

 Genézius Társaság 
http://www.hhrf.org/genezius
Kapcsolódik: Kolozsvár | Kolozs megye

 Gyulafehérvári Caritas 
http://www.caritas-ab.ro
Kapcsolódik: Gyulafehérvár | Fehér megye

 HÁLÓ 
katolikus közösségek hálózata
http://www.halo.hu

 Keresztirány Ifjúsági Szervezet. 
http://keresztirany.ro/

 Nagyváradi Caritas 
http://www.caritascatolica-oradea.ro/?lang=hu
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Oázis 
a Marosvásárhelyi Katolikus Magyar Bibliatársulat honlapja
http://kmb-oazis.go.ro
Kapcsolódik: Marosvásárhely | Maros megye

 Posticum - Movimentum Iuventutis Christianae Egyesület 
nagyváradi keresztény szellemiségű kulturális szervezet és ifjúsági központ
http://www.posticum.ro
Kapcsolódik: Nagyvárad | Bihar megye

 Romániai Caritas Konfedráció 
http://www.caritas.org.ro
Kapcsolódik: Bukarest

 Szatmárnémeti Caritas 
http://www.caritas-satumare.ro/hu/
Kapcsolódik: Szatmárnémeti | Szatmár megye

 Szeretet utca 
Légy a szomszédunk Mozgalom
http://szeretetutca.extra.hu
Kapcsolódik: Gyergyószárhegy | Hargita megye

 Szőkefalvi Mária jelenések 
Fény Királynöje Egyesület
http://fenykiralyno.org/
Kapcsolódik: Szőkefalva | Maros megye


Vissza

Új tételt ajánlok

Szerkeszti: Balázs D. Attila

szakmai vezető: BÁRDI Nándor, projektvezető: SZABÓ Ágnes
programozó: TROMBITÁS István, digitális vezető: GYÖRGYJAKAB Izabella
2004-2019 (C) Jakabffy Elemér Alapítvány, Transindex